Mike

In eenvoud kan soms enorme rijkdom zitten. Deze cursus is daar prototypisch voor! De ervaring dat je intern effecten kan bewerkstelligen is een mooi contrast voor een wereld waarin de nadruk ligt op extern beïnvloede ervaringen.

Follow us on social media